Algemene voorwaarden

Overzicht

https://havasupport.be/

De website Havasupport is een initiatief van:

BV HAVASUPPORT
BE 0793787919
Leuvensesteenweg 469
B-3070 Kortenberg
Belgium

Uw account

Wanneer u voor het gebruik van onze services een account nodig heeft, stemt u ermee in ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en de informatie actueel te houden, zodat we met u kunnen communiceren over uw account. Het is mogelijk dat we u e-mails moeten sturen over opmerkelijke updates (zoals wijzigingen in onze Algemene voorwaarden of ons Privacybeleid), of om u op de hoogte te stellen van juridische vragen of klachten die we ontvangen over de manier waarop u onze Services gebruikt, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken als reactie . We kunnen uw toegang tot onze services beperken totdat we uw accountgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen verifiëren.

U bent ook volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account (inclusief het veilig houden van uw wachtwoord). Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, met inbegrip van schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw handelen of nalaten. Deel of misbruik uw toegangsgegevens niet. En stel ons onmiddellijk op de hoogte van ongeoorloofd gebruik van uw account, winkel of website, of van enige andere inbreuk op de beveiliging. Als we denken dat uw account is gecompromitteerd, kunnen we het opschorten of uitschakelen. Als u wilt weten hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, raadpleegt u ons Privacybeleid.

Prijzen

Alle prijzen die Havasupport hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. De prijzen die Havasupport hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Havasupport te allen tijde wijzigen.

We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen in overeenstemming met deze voorwaarden en vereisten onder de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat we onze tarieven in de toekomst kunnen wijzigen, of functies of functionaliteit die voorheen in de kosten waren inbegrepen, kunnen verwijderen of bijwerken.

Betaling

U moet nauwkeurige en actuele betalingsgegevens verstrekken. Door uw betalingsgegevens te verstrekken, machtigt u ons om deze op te slaan totdat u om verwijdering verzoekt. Als uw betaling mislukt, we vermoeden dat er sprake is van fraude, of als betaalde services om een andere reden niet of niet op tijd worden betaald, kunnen we uw toegang tot betaalde services onmiddellijk annuleren of intrekken zonder kennisgeving aan u. U machtigt ons om alle bijgewerkte betalingsgegevens die door uw bank of betalingsdienstaanbieder zijn verstrekt of andere verstrekte betaalmethoden in rekening te brengen als we uw primaire betaalmethode niet kunnen belasten.

Vertegenwoordiging en garantie

Wij verbinden er ons toe diensten aan te bieden en deze kwalitatief op te leveren.

Gelieve ons te contacteren indien je vragen of klachten hebt.

Retourbeleid

Wij hebben een beleid van geen retour, geen restitutie!

Na aankoop van onze producten kunnen we u geen terugbetaling of omruiling aanbieden.
Er zijn geen terugbetalingen van vergoedingen of andere bedragen mogelijk die door u zijn betaald in verband met onze diensten.

Weigeren van de dienst

Havasupport behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgave van reden. Havasupport heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen. Havasupport onthoudt zich van alle aansprakelijkheid met het oog op niet accurate, foutieve en/of onvolledige content.

Copyright

Zoals we anderen vragen om onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteren we de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat inhoud uw auteursrecht schendt, stuur ons dan een bericht.

Wijziging voorwaarden

Havasupport is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Hulp nodig?

Contacteer ons op info@havasupport.be voor vragen, zie ook Contact.